4G+ feedbackmodel in beeld

“Stuur ze maar naar een feedback-training”. En vervolgens werd iedereen met tegenzin naar zo’n instrumentele training gestuurd, waar je moest oefenen met de ‘Ik’ boodschap. Eenmaal terug op de werkvloer veranderde er niets. Toen teamcoach Orlando mij vroeg een illustratie te maken van een feedbackmodel, was ik aangenaam verrast over zijn verdiepende aanpak. De basis hiervan is het 4G-model. 4G staat voor de vier stappen: gedrag, gevoel, gevolg en gewenst. Orlando brengt met zijn aanpak verdieping in deze stappen, waardoor er echt verbinding met de ander ontstaat en de focus op de gezamenlijke ambitie centraal staat.

De eerste stap in het model is het benoemen van het gedrag dat je bij de ander ziet in een specifieke sitiatie. De context van deze situatie is van belang, omdat dit gekoppeld is aan de collectieve ambitie. Je benoemt vervolgens welk gevoel het gedrag van de ander bij je oproept. Orlando licht toe dat het vaak lastig is emoties en gevoelens onder woorden te brengen. Daar komt bij dat emoties heel persoonlijk zijn en je niet van een ander kunt verwachten zich in jou te verplaatsen. Door te benoemen wat de onderliggende behoeftes zijn geef je inzicht in waar de emotie precies vandaan komt. Deze behoeftes zijn universeler en herkenbaar voor de ander. Door op dit niveau in gesprek te gaan is het dus eenvoudiger je te verplaatsen in de ander. Zodra dit helder is, beschrijf je het gevolg van het gedrag en het effect hiervan op de collectieve ambitie. Deze collectieve ambitie geeft de handvatten om het gewenste gedrag te benoemen en hierover afspraken te maken. Het is wel aan te raden eerst te checken of de ander de bereidheid heeft om afspraken te maken, zeker als er acties en gevolgen aan gekoppeld zijn.

De stappen van zijn 4G+ feedbackmodel heb ik vastgelegd in bijgaande illustratie. Uiteraard in lijn met de huisstijl van De Regie, het bedrijf van Orlando. Hij gebruikt deze plaat bij de begeleiding van teams naar meer eigen regie in de samenwerking en bij het behalen van de teamresultaten.

Wil je ook een illustratie in huisstijl? Neem contact op via saskia@ontwikkelzin.nl. Meer inspiratie is te vinden op Ontwikkelzin.

In-company trainingen
Visuele & Creatieve coaching
Visueel werken
Coachkaarten
Praatplaten en illustraties
Teken je talent