Visieontwikkeling: “daar gaan we voor!”

Hoe mooi is het als je weet wat je aan elkaar hebt, helderheid hebt over de gezamenlijke doelen en bijna als vanzelf met elkaar de juiste stappen zet om daar te komen? Met de visieontwikkeling van Ontwikkelzin lukt het dit te verhelderen, verdiepen en verankeren.

Een gezamenlijke, gedragen missie, visie en strategie is het vliegwiel van een doelgerichte samenwerking. Ontwikkelzin vergroot een toekomstgerichte blik en creatieve mindset. Je krijgt inzicht in talenten en mogelijkheden, verheldert wensen en doelen en maakt keuzes en vervolgstappen letterlijk zichtbaar. De vragen die bij de visieontwikkeling centraal staan zijn: ‘Waar staan we voor, waar gaan we voor en hoe komen we daar?’.

Waar staan we voor?
Visie: Waar gaan we voor

Verhelderingsfase

In deze fase verkennen we waar we voor staan, wat ons drijft en welke talenten en kwaliteiten we in ons team hebben. Ook verhelderen we de reden van bestaan als organisatie en/of team. Op basis hiervan onderzoeken we hoe onze ideale wereld eruit ziet. Waar willen we van zijn, wat willen we brengen, waar willen we heen? Deze fase levert ons een gezamenlijk doel op met een magnetische aantrekkingskracht. De ideale bestemming van onze reis. 

Verdiepingsfase

In de verdiepingsfase kijken we hoe we onze reis kunnen realiseren en wat er nodig is om de ideale bestemming te bereiken. We onderzoeken welke kansen en mogelijkheden we zien in de buitenwereld en op welke manier we deze kunnen verbinden aan onze kracht en toegevoegde waarde. De te nemen stappen worden concreter en we krijgen zicht op wie en wat we op onze reis nodig hebben. Deze fase levert ons een gezamenlijke aanpak op gebaseerd op ons doel en onze kwaliteiten. Een routebeschrijving naar onze ideale bestemming. 

Verankeringsfase

We stoppen de visieontwikkeling niet bij het maken van plannen. Daarom maken we in deze fase de vertaalslag naar het dagelijks werk. Wat betekenen de bestemming en routebeschrijving voor onze werkzaamheden en voor onze manier van samenwerken? Hoe houden we focus en richting? Wanneer is het nodig om onze route bij te stellen? Op welke manier vieren we onze successen onderweg? Hoe weten we dat we in de buurt komen van onze bestemming? In deze fase is het van belang de plannen te verankeren in het dagelijks werk en regelmatig terug en vooruit te kijken om te bepalen of we nog goed op pad zijn. 

Interesse?

Mijn bijdrage aan de visieontwikkeling kan variëren van het begeleiden van een heidag tot een volledig programma met meerdere dagen verspreid over langere periode. Ook kan ik je als ZZP-er met visuele coaching op weg helpen met het scherp krijgen van jouw toegevoegde waarde en hoe je jouw aanbod in de markt kunt zetten. Neem contact op via 06-25066776 of saskia@ontwikkelzin.nl en we onderzoeken hoe ik het beste kan bijdragen.

Ontwikkelzin heeft onder andere samenwerkt met:

In-company trainingen
Training & coaching
Teken je talent
Teken je doelen
Visuele & Creatieve coaching
Coachkaarten