Van ambitie naar aanpak: “Daar gaan we voor!”

Hoe mooi is het als je weet wat je aan elkaar hebt, helderheid hebt over de gezamenlijke doelen en bijna als vanzelf met elkaar de juiste stappen zet om daar te komen? Met de visieontwikkeling van Ontwikkelzin lukt het ambitie & aanpak te verhelderen, verdiepen en verankeren.

Een gezamenlijke, gedragen missie, visie en strategie is het vliegwiel van een doelgerichte samenwerking. Niet alleen binnen elk (management)team, maar ook binnen lopende projecten, interne en externe samenwerkingsverbanden en zelfs in 1 op 1 situaties. Ontwikkelzin helpt bij:

  • het verhelderen van ambities, standpunten en ieders kwaliteiten en toegevoegde waarde;
  • het zichtbaar maken van nieuwe mogelijkheden en kansen;
  • het vertalen van de ambities naar een gezamenlijke en gedragen aanpak.
Waar staan we voor?
Visie: Waar gaan we voor

Verhelderen van talenten & ambities
Het zou geweldig zijn als….

In deze fase verhelderen we de reden van ons bestaan als organisatie, team of project. Wat is onze toegevoegde waarde? Waarin maken wij het verschil? Wat zijn onze kwaliteiten? Ook verhelderen we onze ambities. Waar willen we van zijn, wat willen we brengen, waar willen we heen? Dit levert ons een gezamenlijk doel op met een magnetische aantrekkingskracht. De ideale bestemming van onze reis. 
“Het zou geweldig zijn als….”

Verkennen van mogelijkheden en kansen
Hoe kunnen we…..?

Zodra we scherp hebben wat onze ideale bestemming is, onderzoeken we welke kansen en mogelijkheden we zien en op welke manier we deze kunnen verbinden aan onze talenten. Ook onderzoeken we wie ons kan helpen en hoe buitenstaanders mogelijk reageren op de oplossing. Deze fase levert ons een gezamenlijke aanpak op gebaseerd op ons doel en onze kwaliteiten en met oog voor onze omgeving. Een routebeschrijving naar onze ideale bestemming. 
“Hoe kunnen we….?”

Verankeren van de aanpak
Wat ik ga doen is….

We stoppen niet bij het maken van plannen. Daarom vertalen we onze ambities en aanpak naar het dagelijks werk. Wat betekent dit voor ieders dagelijks werk en manier van samenwerken? Hoe houden we focus en richting? Wanneer is het nodig om onze route bij te stellen? Op welke manier vieren we onze successen onderweg? Hoe weten we dat we in de buurt komen van onze bestemming? Door hier samen antwoord op te geven verankeren we de plannen in het dagelijks werk en kijken we regelmatig terug en vooruit om te bepalen of we nog goed op koers zijn. 
“Wat ik ga doen is…”

“Daar gaan we voor!”
Mijn bijdrage aan de visieontwikkeling kan variëren van het begeleiden een onderdeel van dit traject op een heidag tot het adviseren en faciliteren van het complete traject. Neem contact op via saskia@ontwikkelzin.nl en we onderzoeken hoe ik het beste kan bijdragen.

Ontwikkelzin heeft onder andere samengewerkt met:

Opdrachtgevers Ontwikkelzin
Coachkaarten