Van ambitie naar aanpak: “daar gaan we voor!”

Hoe mooi is het als je weet wat je aan elkaar hebt, helderheid hebt over de gezamenlijke doelen en bijna als vanzelf met elkaar de juiste stappen zet om daar te komen? Met de visieontwikkeling van Ontwikkelzin lukt het ambitie & aanpak te verhelderen, verdiepen en verankeren.

Een gezamenlijke, gedragen missie, visie en strategie is het vliegwiel van een doelgerichte samenwerking. Niet alleen binnen elk (management)team, maar ook binnen lopende projecten, interne en externe samenwerkingsverbanden en zelfs in 1 op 1 situaties. Ontwikkelzin helpt bij:

  • het verhelderen van ambities, standpunten en ieders kwaliteiten en toegevoegde waarde
  • het zichtbaar maken van nieuwe mogelijkheden en kansen
  • het vertalen van de ambities naar een gezamenlijke en gedragen aanpak,

De vragen die centraal staan zijn: ‘Waar staan we voor, waar gaan we voor en hoe komen we daar?’.

Waar staan we voor?
Visie: Waar gaan we voor

Verhelderen van ambities & aanpak

In deze fase verhelderen we de reden van ons bestaan als organisatie, team of project. Wat is onze toegevoegde waarde? Waarin maken wij het verschil? Wat zijn onze kwaliteiten? Ook verhelderen we onze ambities. Waar willen we van zijn, wat willen we brengen, waar willen we heen? Dit levert ons een gezamenlijk doel op met een magnetische aantrekkingskracht. De ideale bestemming van onze reis. 

Verkennen van mogelijkheden en kansen

Vervolgens verkennen we onze mogelijkheden en kansen. We kijken we hoe we onze reis kunnen realiseren en wat er nodig is om de ideale bestemming te bereiken. We onderzoeken welke kansen en mogelijkheden we zien in de buitenwereld en op welke manier we deze kunnen verbinden aan onze kracht en toegevoegde waarde. De te nemen stappen worden concreter en we krijgen zicht op wie en wat we op onze reis nodig hebben. Deze fase levert ons een gezamenlijke aanpak op gebaseerd op ons doel en onze kwaliteiten. Een routebeschrijving naar onze ideale bestemming. 

Verankeren van de aanpak

We stoppen niet bij het maken van plannen. Daarom vertalen we onze ambities en aanpak naar het dagelijks werk. Wat betekent dit voor onze werkzaamheden en voor onze manier van samenwerken? Hoe houden we focus en richting? Wanneer is het nodig om onze route bij te stellen? Op welke manier vieren we onze successen onderweg? Hoe weten we dat we in de buurt komen van onze bestemming? Op die manier verankeren we de plannen in het dagelijks werk en kijken we regelmatig terug en vooruit om te bepalen of we nog goed op koers zijn. 

Interesse?

Mijn bijdrage aan de visieontwikkeling kan variëren van het begeleiden van een heidag met een onderdeel van dit traject tot het ondersteunen bij het complete traject. Neem contact op via 06-25066776 of saskia@ontwikkelzin.nl en we onderzoeken hoe ik het beste kan bijdragen.

Ontwikkelzin heeft onder andere samenwerkt met:

In-company trainingen
Training & coaching
Visuele & Creatieve coaching
Coachkaarten