De voordelen van verbeeldingskracht

We zijn allemaal geboren als beelddenker waarbij we denken in beelden en gebeurtenissen. Dat is niet voor niets, want een baby kent nog geen woorden, maar herkent wel beelden. Tot onze vierde jaar ontwikkelt dit beeldenken zich tot een hoogtepunt. We zijn dan niet alleen in staat te denken in visuele beelden, maar ook in geuren, smaken, geluiden en zelfs ideeën en concepten. We gebruiken hierbij voornamelijk onze rechter, meer intuïtieve hersenhelft. De rechter hersenhelft bevat onze indrukken, gevoelens en creativiteit. Ook ligt hier ons vermogen om verbanden te leggen.

Op school ontwikkelt het taaldenken zich en in de jaren die volgen ligt de nadruk vooral op het ontwikkelen van onze linker hersenhelft. Onze creatieve talenten en verbeeldingskracht verdwijnen naar de achtergrond. Rond onze veertigste levensjaar is onze creativiteit zelfs afgenomen tot een dramatisch dieptepunt. Als gevolg hiervan hebben vele organisaties een tekort aan verbeeldingskracht en creativiteit. Mensen kunnen oplossingen verwoorden, maar zijn vervolgens niet in staat er een beeld bij te zien of bij te maken. En geen enkele creatieve oplossing kan worden bedacht en vormgegeven zonder verbeelding.

De kracht van verbeelding.

De kracht van verbeelding.

Verbeeldingskracht levert de volgende voordelen op:

  1. Geheugenkracht: het grootste deel van ons geheugen bestaat niet uit woorden, maar uit beelden. Door je verbeeldingskracht aan te scherpen doe je veel beter aanspraak op deze enorme bron van informatie.
  2. Informatieverwerkingskracht: een beeld zegt meer dan duizend woorden. Met beelden verwerken we veel meer informatie veel sneller en leggen we sneller en makkelijker verbanden tussen al deze informatie.
  3. Gevoelskracht: met beelden zit je altijd dicht bij je gevoel en kom je dichter bij je intuïtieve mogelijkheden. Voor het creatieve proces is deze gevoelskant heel belangrijk.
  4. Aantrekkingskracht: het verbeelden van een nieuw idee wekt nieuwe energie op door de sterke mentale aantrekkingskracht. Een levendig beeld dwingt het lichaam om het te realiseren.
  5. Communicatiekracht: beelden, soms metaforen, zijn een krachtig instrument voor het overbrengen van doelen en daarmee van verandering.

Verbeeldingskracht doet op talloze momenten van het dagelijks leven haar werk, bewust of onbewust. Door je iets te ver-beelden kun je nieuwe beelden maken en loskomen van bestaande beelden. Je maakt er gebruik van bij het verbeelden van toekomstige plannen, het ontwikkelen van nieuwe visies, het verfijnen van nog ruwe ideeën en het makkelijker kunnen beoordelen van ideeën.

Bron: ‘Creativiteit, Hoe? Zo!’, Igor Byttebier.

Teken je talent
Teken je doelen
Visuele & Creatieve coaching
Training & coaching