Visueel verslag

Een visueel verslag biedt de deelnemers en sprekers een mooie en inspirerende herinnering van de bijeenkomst. Door de beelden en kernwoorden is het een makkelijke manier om de bijeenkomst weer terug te halen of afwezigen bij te praten over wat er heeft plaatsgevonden.

Een aantal reacties van de deelnemers en sprekers over onderstaande verslagen:

  • Leuk en interessant om de dag op deze manier nog eens terug te halen;
  • Wat een goede manier om de informatie te vatten;
  • Ik zie mogelijkheden dit ook binnen onze organisatie in te zetten;
  • Mijn complimenten voor je aantekeningen;
  • Erg inspirerend deze uitwerking te zien, zeker als ik naar mijn 12 A4-tjes met aantekeningen kijk.

Wil je een (verander)proces, werkwijze of rolverdeling in beeld brengen dan kun je daar een praatplaat voor gebruiken. Lees hier meer over de voordelen van een praatplaat.

Wil je ook een visueel verslag? Neem dan contact met mij op en we bespreken de mogelijkheden.

Visueel verslag klantarena JGZ

Visueel verslag klantarena JGZ, de eerste 1000 dagen van een kind

Visueel Verslag van de klantarena van JGZ

Visueel verslag klantarena JGZ, hoe zien de ketenpartners JGZ

thema's Middin

Weergave van de thema’s die aan bod kwamen bij de vijf regiobijeenkomsten.

Verslag van dag 1 van de Masterclass Sociaal Domein (UMIO/Maastricht University)

Verslag van dag 1 van de Masterclass Sociaal Domein (UMIO/Maastricht University)

Visueel verslag Ronde tafel Onderwijs & Zorg

Ronde tafel met professionals uit onderwijs & zorg (HAN, CAOP, Berckeley Square)