Aanpak

In mijn aanpak volg ik vier uitgangspunten:

  1. leren van de levensloop
  2. inzicht in kwaliteiten
  3. kracht van creativiteit
  4. van droom naar doel

1. Leren van de levensloop: waar sta jij voor?
Het is zo waardevol om te kijken naar de stappen die je hebt gezet en de keuzes die je hebt gemaakt in je leven, zowel in werk als privé. En vooral naar welke kwaliteiten jij op die momenten hebt ingezet. Door met aandacht te kijken naar je leven en loopbaan worden talenten herondekt en krijg je inzicht in je drijfveren, kracht en passie. Deze biografische aanpak geeft je waardevolle leermomenten die je helpen bij toekomstige beslissingen, bijvoorbeeld over je volgende loopbaanstap.

Ook organisaties hebben een levensloop die veel informatie geeft over de weg die is afgelegd naar waar de organisatie vandaag staat. Door deze weg met elkaar te verkennen wordt weer zichtbaar gemaakt wat de identiteit en de toegevoegde waarde van de organisaties is. Dit is een belangrijke stap bij het concreet maken van missie, visie en strategie.

2. Inzicht in kwaliteiten: wat is jouw toegevoegde waarde?
Iedereen heeft talenten, maar ken jij die van jezelf eigenlijk wel? En zet je ze ook in op het juiste moment? Door meer inzicht in je (verborgen) talenten en het ècht willen leren van je ontwikkelpunten sta je veel sterker in het leven en kom je krachtiger over. Het geeft je ook de benodigde input voor het maken van krachtige beschrijving van jezelf. Deze elevator pitch is erg handig tijdens dat belangrijke sollicitatiegesprek of in het gesprek met dat waardevolle netwerkcontact. Een eerste indruk kun je namelijk maar één keer maken!

Voor organisaties is het van groot belang te weten welke talenten je in huis hebt en deze ook daadwerkelijk goed in te zetten. Daarnaast is ook voor organisaties van belang te kunnen verwoorden wat de toegevoegde waarde voor de klant of cliënt is. Waarin maak je het verschil? Waarom ben jij de juiste partij?

3. Kracht van creativiteit: waarin bij jij creatief? 
Uit onderzoek blijkt dat je effectiever bent als je beide hersenhelften meer laat samenwerken. Je doet dan aanspraak op je analytisch denkvermogen èn op je creatieve, intuïtieve kant. Wist je dat we onze intuïtieve, rechter hersenhelft echter vaak minder gebruiken dan onze analytische, linker hersenhelft? In de loopbaantrajecten en trainingen van Ontwikkelzin wordt met verschillende opdrachten je verbeeldingskracht en creativiteit geprikkeld waardoor de samenwerking tussen beide hersenhelften wordt gestimuleerd. Hierdoor kom je makkelijker in contact met je intuïtie, leg je nieuwe verbanden en kom je tot vernieuwende ideeën.

Organisaties doen er goed aan meer te investeren in creativiteit en innovatie. Medewerkers en teams hebben vaak hele goede ideeën om de klant of cliënt nog beter te bedienen. Het is de vraag of deze ideeën ook de ruimte krijgen binnen de organisatie om tot bloei te kunnen komen. Wat als alles lukt?

4. Van droom naar doel: wat zijn jouw ambities?
Wat is jouw droom? Wanneer ben je tevreden? Wat wil je bereiken en wanneer wil je dat gerealiseerd hebben? Met deze vragen start een loopbaantraject bij Ontwikkelzin. Het zo concreet mogelijk beschrijven van je einddoel helpt bij het bereiken ervan. Denk hierbij groots en laat alle belemmeringen even los. Stel jezelf eens de vraag: “hoe kijk ik terug op dit moment als ik 85 ben?”. Welk advies krijg je dan van de 85-jarige in jezelf?

Voor organisaties lijkt het heel logisch een concreet doel te hebben. Maar zijn de doelen ook voor alle medewerkers helder? Spreken jullie als management wel dezelfde taal? Wat bedoelen we eigenlijk met al die woorden die in het jaarplan staan?