Middin in beeld: reflectie op de kwaliteit van de zorg

Eind 2017 vonden bij Middin een vijftal reflectiebijeenkomsten plaats met de regiodirecteuren en zorgmanagers. Met een visueel verslag heb ik deze bijeenkomsten mogen vastleggen. Lees hier hoe een visueel verslag ook binnen jouw organisatie de kern van een bijeenkomst in beeld kan brengen en kan bijdragen aan een gedeeld beeld over vervolgstappen.

visueel verslag Middin

Weergave van de thema’s die aan bod kwamen bij de vijf regiobijeenkomsten.

Tijdens de vijf reflectiebijeenkomsten bij Middin stond de kwaliteit van de zorg centraal, waarbij leidinggevenden met elkaar op onderzoek gingen hoe zij hieraan kunnen bijdragen. Voor de reflectie werd de aanpak ‘Dit vind ik er van!’ gebruikt. Dit vind ik ervan! is een aanpak die medewerkers helpt om cliënten te ondersteunen in hun zoektocht naar wat voor hen belangrijk is (in het licht van de kwaliteit van zijn/ haar bestaan) en hoe de zorg- en dienstverlening hierop (steeds beter) kan aansluiten. Basis vormt de onderzoekende dialoog.

In het visueel verslag van elke regiobijeenkomst zijn de thema’s die binnen die regio spelen in beeld gebracht. Ook de ervaringen met de onderzoekende dialoog en de afgesproken vervolgstappen zijn vastgelegd in het visueel verslag. In een afsluitende bijeenkomst met het bestuur gaven de regiodirecteuren een toelichting op het visuele verslag van hun regio. Mede op basis hiervan is met elkaar bepaald welke onderwerpen op de ontwikkelagenda voor 2018 komen te staan. Ook deze bijeenkomst is middels een visueel verslag in beeld gebracht.

Het visueel verslag van elke regio kan nu door de zorgmanagers worden gebruikt om met de teams in gesprek te gaan. Daarnaast wordt een deel van de visuals gebruikt in het jaarlijkse kwaliteitsrapport van Middin.

Ben je benieuwd hoe een visueel verslag ook in jouw organisatie een bijdrage kan leveren? Ik kom graag een kopje koffie drinken om hierover van gedachten te wisselen!

Hartelijke groet,
Saskia van Langeveld

06-25066776
Saskia@Ontwikkelzin.nl

Praatplaat
Visieontwikkeling