Visie Ontwikkelzin

Binnen veel zorg- en onderwijsorganisaties is enorm veel creatieve vernieuwingskracht aanwezig. Toch blijkt het lastig dit in de praktijk te brengen en daadwerkelijk tot vernieuwing en innovatie te komen. Ontwikkelzin helpt bij het herontdekken en stimuleren van creativiteit, zowel in denken als in doen.

Veel organisaties zijn gestart met verandertrajecten die gericht zijn op zelforganisatie, agile en lean methodieken, sociale innovatie, kanteling van de organisatie en het teruggaan naar het Why. Deze ontwikkelingen vragen vaak om nieuwe manieren van (samen)werken en kijken naar werkprocessen. Met het aanwakkeren van de creatieve en visuele denkkracht wordt een eerste stap gezet in het zien van mogelijkheden en kansen.

Met de workshops, trainingen en trajecten van Ontwikkelzin wordt deze eerste stap gezet en krijgen de deelnemers de tools in handen om een creatieve revolutie te starten in hun eigen organisatie of omgeving. Met creatieve werkvormen stimuleer ik de veranderkracht en het enthousiasme om nieuwe manieren van (samen)werken uit te proberen.